Řečníci

« Seznam řečníků
CarvasIng. Michal Čarvaš, MBA

Člen představenstva, Jihočeské nemocnice

Česká republika

Příčiny úspěchu jihočeského zdravotnictví a jeho další výzvy

Michal Čarvaš v současné době působí v akciové společnosti Jihočeské nemocnice. Michal je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde studoval na Fakultě mezinárodních vztahů, a také Academy of Healthcare Management spadající pod Auburn University. Je místopředsedou Asociace českých a moravských nemocnic, kde je zodpovědný za oblast úhrad a jednání se zdravotními pojišťovnami. Rovněž zastává funkci předsedy představenstva v Nemocnici Prachatice, která pod jeho vedením dlouhodobě dosahuje úspěšných výsledků. Působí také jako člen představenstva Jihočeských nemocnic, kde má na starost jednání se zdravotními pojišťovnami, řízení společných projektů a tvorbu koncepce nemocnic Jihočeského kraje. Na Prague International Health Summit 2018 bude přednášet o příčinách úspěchu jihočeských nemocnic a jejich dalších výzvách.