Program

Konference probíhá v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením.

PDF ke stažení

1. den 1. října

ZAHÁJENÍ KONFERENCE (9:00 – 10:00)

   • Zahájení konference

    James Rice, Pavel Hroboň a pozvaní hosté
  • Nové formy péče nutné pro zajištění dostupnosti a kvality

   Pavel Hroboň – Advance Healthcare Management Institute | Česká republika

Vytvoření moderního systému nemocnic (10:00 – 13:30)

  • Transformace národních nemocničních systémů

   Alexander Geissler, Universita of St. Gallen,Švýcarsko

  • Změny v urgentní a pohotovostní péči na Slovensku

   Henrieta Tulejová - Advance Healthcare Management Institute| Slovensko

  • Organizácia personálu v NNG Bratislava – smerom k efektívnosti procesov a bezpečnosti pacienta

   Vladimír Dvorový – Svet zdravia | Slovensko

  • Lean management operačních sálů ve velké multioborové nemocnici

   Danny Hage – Johnson&Johnson | Nizozemí

  • Panelová diskuze s řečníky a hosty


Řešení nedostatku personálu v ambulantní péči (14:15 – 17:45)

 • Vývoj počtu ambulantních poskytovatelů v České republice a na Slovensku

  Lenka Šlegerová - Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.| Česká republika

 • Jak nám mohou technologie pomoci s primárním přístupem ke zdravotní péči?

  Kristin-Anne Rutter – McKinsey & Company | UK

 • Propojování a spolupráce poskytovatelů primární péče

  Karen Kirkham – | Dorset, UK

 • Role plátců v zajištění dostupnosti péče

  Martin Kultan – Dovera health insurer| Slovensko

 • Panelová diskuze s řečníky a hosty

2. den 2. října

Zahájení druhého dne konference (9:00 – 10:00)

  • Zahájení konference

   James Rice – Gallagher Integrated | USA

Propojení nemocničních a ambulantních služeb (10:00 – 14:00)

 • Prevence zbytečných hospitalizací pomocí domácích služeb a technologie

  Henny van Laarhoven – | Zuyderland, Nizozemí

 • Segmentace pacientů podle zdravotního rizika

  Kurt Waltenbaugh – Carrot Health | USA

 • Péče a služby pro seniory - od fragmentace k integraci

  Michael Bingham – Presbyterian homes | USA

 • Zabezpečení zdravotních potřeb na úrovni kraje

  Tomáš Gottvald  – Nemocnice Pardubického kraje| Česká republika

 • Integrace péče o těžce obézní pacienty s diabetem

  Daniel Hodyc – Advance Healthcare Management Institute |Česká republika

 • Panelová diskuze s řečníky a hosty

© 2019 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.