Řečníci

« Prague IHS 2016
John R. Finnegan ml., Ph.D.

Děkan Fakulty veřejného zdraví, University of Minnesota

USA

Příprava budoucích manažerů a vedoucích pracovníků ve zdravotnictví

John Finnegan je profesorem a děkanem Fakulty veřejného zdraví Univerzity v Minnesotě. Vystudoval masovou komunikaci a hned v počátku své kariéry byl u vytvoření programu Minnesota Heart Health Program (Program zdravého srdce) na Univerzitě v Minnesotě v roce 1980. Tento program se stal ve své době jedním z nejdůležitějších amerických programů pro zlepšení zdraví financovaných Národním zdravotním ústavem (NIH). Na jeho základě byly vytvořeny dnes běžně používané standardy designu výzkumu, intervencí a hodnocení pro projekty zkoumající komunitní programy. Díky této iniciativě se John začal věnovat vlivu komunikace a masmédií na změny ve zdravotní gramotnosti, chování a veřejných politikách, zejména s ohledem na komunitní projekty zaměřené na ochranu zdraví. Ve svém výzkumu se zaměřuje na zdravotní nerovnosti, zejména na nerovnosti v přístupu k informacím s ohledem na socio-ekonomický status. Už v 80. letech John vytvořil vzdělávací program propojující média a zdraví a dnes je členem pracovní skupiny, jejímž cílem je vylepšit vzdělávání v oblasti ochrany zdraví. Dále se zajímá o zdraví v globálním kontextu, inovace ve vzdělávání a mezioborové vzdělání mezi zdravotními pracovníky v souvislosti s lepší integrací ochrany zdraví a systémů zdravotní péče. Johnova prezentace na Prague International Health Summit 2016 byla zaměřena na požadavky zdravotních manažerů budoucnosti.

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2022 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.