Řečníci

« Prague IHS 2016
Jeroen N. Struijs, Ph.D.

Výzkumný pracovník, Národní ústav veřejného zdraví a životního prostředí

NIZOZEMÍ

Smluvní zajištění kvality péče o chronicky nemocné

Jeroen Struijs je výzkumníkem na Oddělení kvality péče a ekonomie zdravotnictví v holandském Národním ústavu veřejného zdraví a životního prostředí (RIVM). Než se začal věnovat výzkumu v oblasti zdravotnictví, pracoval Jeroen jako fyzioterapeut. Ve svém výzkumu se věnuje širokému okruhu témat týkajících se platebních mechanismů a inovací v organizaci zdravotních systémů, zejména v oblasti primární péče. Téma Jeroenovi přednášky na Prague International Health Summit 2016 souviselo s jeho nejnovější prací, ve které zkoumá dopady balíčkových plateb, které byly v Nizozemí nedávno zavedeny, na poskytování zdravotní péče, její kvalitu a náklady.

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2022 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.