Řečníci

« Prague IHS 2016
devilliersDr. Martin de Villiers, MBL, FCFP, DOH, MB ChB

Výkonný ředitel, Independent Clinical Oncology Network

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

Kontinuální péče o pacienty s nádorovým onemocněním

Martin de Villiers je výkonným ředitelem Independent Clinical Oncology Network (ICON), jihoafrické organizace řízené péče. Jako lékař se specializuje na rodinné lékařství - má 20letou praxi jako rodinný lékař na soukromé klinice. V minulosti působil ve vedoucích pozicích v různých odvětvích zdravotního průmyslu, od farmaceutických firem přes lékařské asociace po státní správu. Kromě práce pro ICON přednáší na University of Stellenbosch a založil Health Leadership Group, skupinu, jejíž snahou je rozvíjet kvalitní péči zaměřenou na pacienta nejen v Jihoafrické republice, ale i v celém regionu. Na Prague International Health Summit 2016 představil ICON jako model integrované péče vedené lékaři.
 

© 2019 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.