6. International Health Summit

Téma

Inovativní modely poskytování zdravotních služeb: zajištění dostupnosti, bezpečí a kvality pro pacienty

Pořadatel

Reforma zdravotnictví – forum.cz

O summitu

Konference se tentokrát soustředila na uzlový bod zdravotního systému: jak mají být organizovány a poskytovány zdravotní služby, aby přinášely prokazatelnou hodnotu v podobě měřitelných výsledků a zároveň byly bezpečné a přátelské k pacientům. Jaké podmínky musí být splněny, aby mohly spontánně vznikat a prosazovat se takové inovativní, vysoce efektivní modely poskytování zdravotních služeb?

V první části byly rozebrány systémové předpoklady efektivního poskytování zdravotních služeb, a to jak na úrovni zdrojů a způsobů financování, tak zejména na úrovni vztahu mezi poskytovateli a plátci. Diskutovaná byla též otázka nutné informační a komunikační infrastruktury.

Tato systémová úroveň byla podtržena úvodním workshopem, který se  zabýval do hloubky strukturou holandského zdravotního systému. Není to náhodou: holandský model nejlépe ze všech existujících systémů ve vyspělých zemích splňuje podmínky pro efektivní poskytování zdravotních služeb a je v posledních letech opakovaně hodnocen jako jeden z nejlepších na světě.

Hlavní část konference se věnovala inovativním modelům poskytování a organizace zdravotních služeb na příkladech doslova z celého světa. Prezentovány byly např. projekty z USA, Jižní Afriky, Evropy (Německo, Holandsko), Blízkého východu, Chile a Indie. Delegáti konference měli zejména možnost poznat organizaci a strukturu úspěšných mikro-systémů, které poskytují vysoce efektivní komplexní péči o chronicky nemocné pacienty.

Paralelním pracovním skupinám, tradičně organizovaným podle hlavních zájmových skupin ve zdravotnictví, byly věnovány tentokrát dva devadesátiminutové časové bloky. To, spolu s větším časovým prostorem pro diskusi formou panelových diskusí uzavírajících její hlavní části, dále zvýšilo vysoce interaktivní ráz naší konference. Na závěr byly výsledky konference publikovány ve formě písemné deklarace.

Konference se konala opět v Hotelu Pyramida - a jako dosud vždy - hostila velmi významné řečníky ze zahraničí. 

Program | Den 1

ÚVODNÍ WORKSHOP

Proč je holandský systém opakovaně hodnocen jako nejlepší v European Health Consumer Index
Johan Hjertqvist, Health Consumer Powerhouse, Švédsko

Hlavní rozdíly mezi holandským systémem a ostatními evropskými systémy veřejného zdravotního pojištění
Angelika Szalayová, Health Policy Institute, Slovensko

Struktura a trendy holandského trhu zdravotního pojištění
Ronald Mooij, TNO - Netherlands Organisation For Applied Scientific Research, Holandsko

Deregulace procesu nakupování zdravotních služeb v Holandsku
Ewout van Ginneken, Universit ät Berlin, Německo

Plány s vysokou spoluúčastí a osobní zdravotní účty v Holandsku?
Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví - forum.cz, Česká republika

KONFERENCE

Uvítací řeč
Leoš Heger, ministr zdravotnictví České republiky

Zdravotní reformy podporující poskytování efektivních, bezpečných a pohodlných zdravotních služeb
Simon Stevens, UnitedHealth Group, Velká Británie

SYSTÉMOVÉ PODMÍNKY PODPORUJÍCÍ INOVACE VE ZPŮSOBECH A ORGANIZACI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Kompenzace struktury rizika na národní úrovni: přerozdělení pojistného podporující spravedlnost v přístupu ke zdravotní péči
Wynand Van de Ven, Erasmus University Rotterdam, Nizozemí

Konkurence zdravotních plánů v poskytování lepších služeb
Marcel Canoy, ECORYS, Holandsko

Kontrahování vedoucí k integraci zdravotních služeb
Bradley Soll, Yarona Healthcare Network, Jihoafrická republika

Síť preferovaných poskytovatelů: partner zdravotní pojišťovny při zvyšování hodnoty zdravotního pojištění
Mary Mason, CENTENE, USA

Transparentní prostředí pro vyjadřování potřeb a preferencí spotřebitelů
Johan Hjertqvist, Health Consumer Powerhouse, Švédsko

Využití informačních technologií pro integraci a koordinaci zdravotních služeb
Jack Cochran, Permanente Federation, Kaiser Permanente, USA

Klinické vedení jako klíčový faktor zvyšování kvality zdravotních služeb
Malcolm Henoch, Oakwood Health Care Systems, USA

Program | Den 2

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ A MODELY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Úspěšné programy managementu chronických chorob Kaiser Permanente
Jack Cochran, Permanente Federation, Kaiser Permanente, USA

Příběh indické společnosti Aravind Eye System
Ramaswami Krishnadas, Aravind Eye System, Indie

Příběh společnosti ICON integrující onkologickou zdravotní péči v JAR
Martin De Villiers, ICON, Jižní Afrika

Příběh společnosti Banmedica
Carlos Kubick, Banmedica S. A., Chile

Příklad úspěšného disease management programu diabetu v Německu
Lutz Altenhofen, Central Research Institute of Ambulatory Health Care, Německo

Vůdcovství a zdravý rozum: Inspirace pro pracovní skupiny
Pepper de Callier, Prague Leadership Institute, USA

Pracovní skupiny na téma: "POUČENÍ OD INOVÁTORŮ: JAK UVÉST NOVÉ KONCEPTY DO PRAXE"

Plátci
Ronald Mooij, TNO - Netherlands Organisation For Applied Scientific Research, Nizozemí
Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví - forum.cz, Česká republika

Spotřebitelé zdravotního pojištění a zdravotní péče
Martin De Villiers, ICON, Jihoafrická republika

Poskytovatelé zdravotních služeb
Malcolm Henoch, Oakwood Health Care System, USA
Petr Kocian, Neovize, Česká republika

Dodavatelé
Egbe Osifo-Dawodu, Anadach Group, Nigérie/USA

POST-IHS SEMINÁŘ

Zprostředkování znalostí v komunikaci zdravotních reforem: úvodní slovo ke středo-a východoevropské Health Policy Network (CEE HPH)
Peter Pažitný, Health Policy Institute, Slovensko

Další ročníky

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.