1. International Health Summit

Téma

New Health for an Expanded Europe

Pořadatel

International Health Summit ve spolupráci s KlientPRO, s.r.o. a Reforma zdravotnictví – forum.cz

O summitu

5. – 8. září 2004 se v Praze sešlo přes 120 zástupců zdravotnických systémů z 25 zemí na sympóziu pořádaném expertní anglo-americkou skupinou International Health Summit ve spolupráci s Klient Pro, českou organizací specializovanou na řízení zdravotnických služeb, a občasnkým sdružením Reforma zdravotnictví – forum.cz. 

Sympózium bylo zahájeno pražským primátorem MUDr. Pavlem Bémem a velvyslancem USA panem Cabanissem. K účastníkům patří mimo jiné prezident International Health Summit Dr. James Rice a Sir Alan Langlands, bývalý výkonný ředitel anglické Národní zdravotní služby.

Hlavním tématem sympózia jsou možnosti zlepšení výkonnosti zdravotnických systémů středoevropských zemí po jejich vstupu do Evropské unie. Prezentace a diskuse během sympózia se soustředily na změny, které vedou k většímu výběru pro občany,transparentnějším platbám zdravotnickým zařízením ze strany pojišťoven a zabezpečení kvality zdravotní péče. 

Účastníci se shodli, že v příštích letech lze ve veřejných zdravotnických systémech na celém světě očekávat rozvoj inovativních modelů spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Hlasování delegátů označilo za nejlepší cestu ke zvýšení výkonnosti veřejných systémů zdravotní péče větší konkurenci mezi pojišťovnami a zvýšenou komunikaci s občany o jejich právech a možnostech zlepšit vlastní zdraví. Doporučení dále zahrnovala vytvoření jasných legislativních podmínek pro rozvoj soukromého připojištění a poskytnutí daňových úlev při jeho nákupu.

Program | Den 1

Přivítání a představení
James Rice, President, International Health Summit

Úvodní projev
Senátor Tomáš Julínek, Předseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, Parlament České republiky

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROZŠIŘUJÍCÍ SE EVROPĚ: NOVÉ VÝZVY A MOŽNOSTI

Pojištění stárnoucí populace
Friedhelm Schnitzler, Německo

Výsledky mezinárodní studie OECD týkající se zdravotního pojištění
Nicole Tapay, Novartis, Švýcarsko

Možnosti financování ve 21. století
Pavel Hroboň, Reforma zdravotnictví-forum.cz, Česká republika

Slavnostní recepce v Obecním domě pod záštitou primátora hl. města Prahy
Úvodní slovo primátora hl. města Prahy MUDr. Pavla Béma

Program | Den 2

PODNIKÁNÍ A INOVACE V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE

Investice do inovací: nový imperativ pro novou Evropu
Sir Alan Langlands, University of Scotland, bývalý výkonný ředitel britské National Health Service, Velká Británie

Podnikání ve zdravotní péči ve střední a východní Evropě
Lajos Fabian, Medicover, Belgie

Trh služeb nemocnic v EU
Roman Zdarek, Nemocnice na Homolce, Česká republika

Budování řetězce soukromých nemocnic
Marek Potysz, Euromednet, ČR

VŮDCOVSTVÍ V NOVÉ ROZŠIŘUJÍCÍ SE EVROPĚ
David Fine, St.Luke’s Episcopal Health System in Houston, USA
Andrzej Rys, Jagiellonian Univesity, Polsko

PRÁVNÍ A JINÉ REGULAČNÍ OMEZENÍ V ROZŠIŘUJÍCÍ SE EVROPĚ
Zabezpečení kvality zdravotní péče a bezpečnosti pacientů
David Marx, Mezinárodní akreditační komise, Česká republika

VÝVOJ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Trendy ve farmacii
Helena Brus, Merck, Česká republika

Posouzení zdravotních technologií
Alastair Deller, ECRI Europe, Velká Británie

Program | Den 3

OUTSOURCING V OBLASTI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Administrace systémů řízené péče v České republice
Tomáš Macháček, KLIENT PRO, Česká republika

Outsourcing diagnostických služeb ve Velké Británii
Andy Black, AmbiCentres International, Velká Británie

INOVACE VE ZRDOVOTNÍCH SLUŽBÁCH
Model řízení v nemocnici
Alberto Rosa, Hospital de la Libera, Španělsko

Ambulantní klinika ve Východní Evropě
Adam Kruszewski, Enterprise Investors, Polsko

Inovace v řízení nemocí
Ms Christobel E. Selecky, LifeMasters Suported SelfCare, and Disease Management Association of America, USA

Hlasovací anketa delegátů k novým trendům ve zdravotní péči v EU

 

Seminář pořádaný sdružením Reforma zdravotnictví – forum.cz:

REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE
I. část: PŘEHLED REFOREM ZDRAVOTNICTVÍ V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU

Srovnání zdravotních systémů nových členských zemí ze střední Evropy
Nicole Tapay, Novartis, Švýcarsko

Východiska a výsledky slovenské reformy
Peter Pažitný, poradce ministra zdravotnictví SR, Slovensko

Aktuální podoba českého návrhu reformy
Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví – forum. cz, Česká republika

Reformní snahy v Polsku
Adam Kruszewski, Enterprise Investors, Polsko

Vládní reformní návrhy v Maďarsku
Zsombor Kovacsy, Ministerstvo spravedlnosti, Maďarsko

Porovnání reformních snah ve střední Evropě
Pavel Hroboň, Reforma zdravotnictví – forum.cz, Česká republika

Program | Den 4

VÝZVY PRO ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE V EU

BUDOUCNOST ZDRAVOTNÍHO PRŮMYSLU V ROZŠIŘUJÍCÍ SE EU
Panelová diskuze
Rifat Atun, EU Observatory, Management School at Imperial College London, Velká Británie (moderátor)
Andrzej Rys, Jagiellonian Univesity, Polsko
Peter Pažitný, MESA 10, Slovensko
Pavel Hroboň, Reforma zdravotnictví – forum.cz, Česká republika

Závěrečný komentář
James Rice, President, International Health Summit

 

Seminář pořádaný sdružením Reforma zdravotnictví – forum.cz:

REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ V NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE
II. část: ROZSAH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ: PŘÍSTUPY K PROBLÉMU

Teoretické možnosti určení rozsahu povinného pojištění
Pavel Hroboň, Reforma zdravotnictví – forum.cz, Česká republika

Panelová diskuze
James Rice, International Health Summit (moderátor)
Peter Pažitný, MESA 10, Slovensko
Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví – fórum.cz, ČR
Eric Butler, United Health International, USA

Další ročníky

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.