Řečníci

« Seznam řečníků
Alexander Geissler MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., MHA

Předseda představenstva, Nemocnice České Budějovice a.s.

Česká republika

Budování regionální nemocniční sítě v Jihočeském kraji

Michal Šnorek vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a management zdravotnických služeb na Vysoké škole ekonomické. Od roku 2006 pracuje jako lékař kardiocentra Nemocnice České Budějovice a.s. V roce 2013 dokončil doktorské studium v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka a v roce 2014 vzdělávací program Master of Healthcare Administration. V letech 2014–2019 zastával pozici ředitele úseku interních oborů českobudějovické nemocnice. Od dubna 2019 je předsedou představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. Ta je s téměř 1,5 tisícem lůžek největší nefakultní a krajskou nemocnicí v České republice a s 3,5 tisíci zaměstnanci druhým největším zaměstnavatelem v Jihočeském kraji. V hodnocení organizace HealthCare Institute získala českobudějovická nemocnice třikrát v řadě titul Nejlepší nemocnice ČR.

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.