Řečníci

« Seznam řečníků
Lenka Slegerova Lenka Šlegerová

Advance Healthcare Management Institute

Česká republika

Vývoj počtu ambulantních poskytovatelů v České republice a na Slovensku

Lenka je doktorandkou na Karlově univerzitě, Institutu ekonomických studií (IES FSV UK). V rámci svého výzkumu se zabývá dostupností zdravotní péče v České republice. Svoji diplomovou práci na téma „Hodnocení zdravotní technologie (HTA): léčba karcinomu prsu, případová studie ČR" obhájila s vyznamenáním ředitele IES FSV UK za mimořádně dobrou diplomovou práci. Po ukončení magisterského studia odešla z Ministerstva financí, kde pracovala jako analytik, aby se soustředila na svůj výzkum. Zapojila se rovněž do několika zdravotnických projektů pro AdvanceHealthcare Management Institute a nevládní neziskovou organizaci České priority. Mezi tyto projekty patřilo například vytvoření dlouhodobého prediktivního modelu příjmů a výdajů českého zdravotnictví nebo zhodnocení efektivnosti zavedení plošného očkování meningitidy v České republice.

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2022 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.