Řečníci

« Seznam řečníků
Fidler Armin H. Fidler, M.D., MPH, MSc., DTM&H

Lektor, Management Center Innsbruck

Rakousko

Moderátor panelové diskuze - blok Regionální sítě spolupracujících nemocnic

Armin Fidler je prezident Evropské asociace zdravotního managementu (European Health Management Association) a lektorem Management Center v Innsbruck (MCI). Má dlouholeté zkušenosti na manažerských a poradenských pozicích, ve kterých se zaměřuje mimo jiné na řízení projektů v oblasti veřejných financí ve zdravotnictví a zdravotnických reforem. Přes 20 let se pohyboval na vedoucích pozicích Světové banky, byl konzultantem Světové zdravotnické organizace, dodnes je poradcem Federálního ministerstva zdravotnictví v Rakousku, kde spolupracuje na koncepcích zdravotnických reforem. Kromě toho přednáší na několika univerzitách v Evropě i v USA. Na Prague International Health Summit 2018 bude Armin moderovat panelovou diskuzi zaměřenou na regionální sítě spolupracujících nemocnic.