Konference probíhá v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením.

Program

Na konferenci budeme probírat inspirativní příklady:

• Účelného zajištění neodkladné nemocniční péče v jednotlivých zemích

• Provozních zlepšení vedoucích ke snížené potřebě personálu

• Transformace malých nemocnic

•Zajištění pohotovostních služeb ve spolupráci nemocnic a praktických lékařů

• Aktivity nemocnic v prevenci zbytečných hospitalizací.

Podrobný program a seznam řečníků bude zveřejněn v říjnu 2019.

© 2019 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.