Program

Konference probíhá v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením.

PDF ke stažení

1. den 17. května

ZAHÁJENÍ KONFERENCE (9:00 – 10:00)

   • Zahájení konference

    James Rice – Gallagher Integrated | USA

Jiří Čunek – hejtman Zlínského kraje

  • Proč se nemocnice musí změnit

   Pavel Hroboň – Advance Healthcare Management Institute | Česká republika

Potřebné změny procesů a organizační struktury v nemocnicích (10:00 – 13:10)

  • Přizpůsobování nemocnic požadavkům moderní péče

   John Leach – McKinsey & Company | Velká Británie

  • Vývoj nemocničních procesů a jejich vliv na design nemocnic

   Henny van Laarhoven – Orbis Group | Nizozemí

  • Zajištění laboratorních vyšetření pro nemocnice na Slovensku a v Německu

   Jozef Gavlas – Medirex Group | Slovensko

  • Implementace klinických protokolů ve fakultní nemocnici - případová studie

   Daniel Hodyc – Advance Healthcare Management Institute | Česká republika

  • Panelová diskuze s řečníky a hosty


Regionální sítě spolupracujících nemocnic (14:15 – 17:45)

 • Zavádění nových modelů péče do systému regionálních nemocnic

  Robert A. Stevens – Ridgeview Medical Center | USA

 • Přeměna nezávislých nemocnic ve funkční síť

  Harald Maikisch  – Landeskrankenhaus Feldkirch | Rakousko

 • Změny v nastavení sítě poskytovatelů zdravotních služeb pro efektivnější kontrahování

  Martin Smatana – Institut zdravotní politiky Ministerstva zdravotnictví | Slovensko

 • Nemocnice nové generace v Michalovcích a její role v rámci Sveta Zdravia

  Vladimír Dvorový  – ProCare a Svet Zdravia | Slovensko

 • Příčiny úspěchu jihočeského zdravotnictví a jeho další výzvy

  Michal Čarvaš – Jihočeské nemocnice | Česká republika

 • Panelová diskuze s řečníky a hosty

 • Slavnostní zahájení konference (19:00 – 21:00)

2. den18. května

Zahájení druhého dne konference (9:00 – 9:15)

  • Adam Vojtěch - ministr zdravotnictví České republiky

   James Rice – Gallagher Integrated | USA

Spolupráce nemocnic a jiných typů poskytovatelů (9:15 – 13:45)

 • Proč je potřeba integrace péče a jaké pro ni máme nástroje

  Henrieta Tulejová – Advance Healthcare Management Institute | Slovensko

 • Zlepšení procesů péče vedené kliniky

  Brian H. Rank – HealthPartners Care Group | USA

 • Kulturní proměna směrem k integrované zdravotní péči

  Santiago Delgado Izquierdo – Ribera Salud | Španělsko

 • Převzetí zodpovědnosti za zdraví celého regionu: Využití zkušeností z německých Accountable Care Organizations při plánování budoucnosti nemocnic

  Alexander Pimperl  – OptiMedis | Německo

 • Přechod od centrálně řízené léčby diabetu k personalizované medicíně

  Giel Nijpels – Health Center Hoorn | Nizozemí

 • Nové formy organizace a úhrady zdravotní péče. Proč o nich často diskutujeme a málo je využíváme

  Martin Kultan – Dôvera zdravotná poisťovňa | Slovensko

 • Panelová diskuze s řečníky a hosty

 • Otázky pro ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha