3. International Health Summit

Téma

Zdravotní péče řízená spotřebitelem: zaměřeno na pacienta

Pořadatel

Reforma zdravotnictví – forum.cz

O summitu

Občanské sdružení Reforma zdravotnictví - forum.cz uspořádalo ve dnech 18. – 20. 4. 2007 již 3. ročník International Health Summit, kterého se zúčastnilo více než 200 odborníků z 12 zemí světa.

Na této nejvýznamnější konferenci o zdravotní politice ve střední Evropě byly představeny současné trendy posilování role pacientů a jejich rozhodování při čerpání zdravotní péče.Součástí konference byl workshop o současném vývoji zdravotních systémů ve střední Evropě s důrazem na postavení a roli konzumentů zdravotního pojištění a zdravotních služeb.

Konference získává mezi odbornou veřejností uznání díky pravidelné účasti významných přednášejících, k nimž tradičně patří odborníci v oblasti financování zdravotnictví ze Světové banky a představitelé integrovaného systému poskytování zdravotní péče v USA ze společnosti Kaiser Permanente.

Mimořádným přínosem pro konferenci byla účast profesora Johna R. Kimberlyho, který vyučuje management zdravotní péče a sociologii na Wharton School of the University of Pennsylvania. Za celkový úspěch konference děkujeme zejména Jamesi A. Riceovi, který konferenci vynikajícím způsobem moderoval.

Program | Den 0

WORKSHOP: ZDRAVOTNÍ REFORMY VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Část 1: PŘEHLED AKTUÁLNÍHO VÝVOJE

Vývoj zdravotních reforem ve střední Evropě – pohled Světové banky
Pia Schneider, World Bank, USA

Poslední změny a reformní plány
Slovensko: Peter Pažitný, Health Policy Institute
Maďarsko: Zsombor Kovacsy, Ministerstvo zdravotnictví
Polsko: Adam Kruszewski, Kiecana Clinical Research
Česká republika: Lucie Antošová, Ministerstvo zdravotnictví

Část 2: PŘÍPADOVÉ STUDIE

Příklad regionálního systému řízené péče v Maďarsku
Ildiko Lelkes, Ministerstvo zdravotnictví, Maďarsko

Výsledky korporatizace a privatizace zdravotních pojišťoven na Slovensku
Jana Červenáková, Apollo, zdravotná poisťovna, Slovensko

Poskytování a financování zdravotní péče soukromým sektorem v Polsku
Stanislav Borkowski, PZU, Polsko

Kompenzace struktury rizika jako podmínka smysluplné konkurence plátců v ČR
Pavel Hroboň, Ministerstvo zdravotnictví, Česká republika

Program | Den 1

ZDRAVOTNÍ PÉČE ŘÍZENÁ SPOTŘEBITELEM

Co je zdravotní péče řízená spotřebitelem a proč vznikla
John R. Kimberly, The Wharton/INSEAD Alliance, USA

Jak funguje zdravotní péče řízená spotřebitelem - příklad zdravotního plánu
Martin De Villiers, Old Mutual Healthcare, Jihoafrická republika

Problémy s finanční účastí pacienta a jak k nim přistupovat
Felicien Fish Brown, Kaiser Permanente, USA

Evropské perspektivy – znaky rostoucího zapojení pacienta v regulovaném evropském zdravotnickém prostředí
James Rice, Clark Consulting – Healthcare Group, USA

Panel na téma "Zdravotní péče řízená spotřebitelem"
Martin De Villiers, Old Mutual Healthcare, Jihoafrická republika
Felicien Fish Brown, Kaiser Permanente, USA
John R. Kimberly, The Wharton/INSEAD Alliance, USA

ROSTOUCÍ VLIV SPOTŘEBITELŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Blok 1 - PREZENTACE PŘÍKLADŮ

Prostor pro rozhodování pacientů v britské Národní zdravotní službě (NHS)
Andy Black, AmbiCentres, Velká Británie

Pohled pacientů na zdravotní systémy v EU
Johan Hjertqvist, Health Consumer Powerhouse, Belgie

Přehled reportování kvality poskytovateli a plátci v Kalifornii
Patricia Lynch, Kaiser Permanente, USA

Demografická transformace a posílení role pacientů
Stanislav Vachek, nezávislý konsultant, Česká republika

Blok 2 - PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA ROSTOUCÍHO VLIVU SPOTŘEBITELE - PERSPEKTIVY ÚČASTNÍKŮ SYSTÉMU
Paralelní semináře s úvodní prezentací

Plátci: Jak uspět na trhu kreditních karet – poučení pro pojišťovny
Bert Pijls, Citibank, Česká republika

Pacienti: Heparin může zabíjet: vzkaz od nemocničního vraha
Jolana Těšínová, Česká společnost medicínského práva ČLS JEP, Česká republika

Dodavatelé: Nové komunikační technologie: digitální transformace zdravotnictví
Pavel Kubů, Intel Czech Trading, Česká republika

Poskytovatelé: Národní zdravotní portál v Dánsku: informační kanál pro komunikaci s pacientem
Allan Juhl, IBM, Dánsko

Program | Den 3

Prezentace výsledků paralelních seminářů

BUDOUCNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE ŘÍZENÉ SPOTŘEBITELEM

Institucionální podmínky pro posilování role pacientů
Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví - forum.cz, Česká republika

Panelová a plenární diskuze o budoucnosti zdravotní péče řízené spotřebitelem
James Rice, Clark Consulting – Healthcare Group, USA
Martin De Villiers, Old Mutual Healthcare, Jižní Afrika
Felicien Fish Brown, Kaiser Permanente, USA
Johan Hjertqvist, Health Consumer Powerhouse, Belgie
Pavel Hroboň, Ministerstvo zdravotnictví, Česká republika

Závěrečné slovo Jamese Rice

Další ročníky

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.