2. International Health Summit

Téma

Evropské zdravotní systémy: potřeba zásadních změn

Pořadatel

Reforma zdravotnictví – forum.cz

O summitu

Ve dnech 30. 10. – 1. 11. 2005 uspořádalo v Praze sdružení Reforma zdravotnictví – forum.cz mezinárodní zdravotnickou konferenci – 2. ročník International Health Summit . 
Zástupci zdravotních pojišťoven, pacientských organizací, lékaři a ekonomové z 18 zemí světa se shodli na nutnosti zásadních změn ve fungování evropských zdravotních systémů.

Konference, která se konala pod záštitou velvyslance USA v České republice Williama Cabannise a primátora Pavla Béma, vytvořila platformu pro diskuzi špičkových expertů v oblasti reformy zdravotnictví. Přestože účastníci konference zastupovali odlišné zdravotní systémy, během třídenní diskuze dospěli ke konsensu, že více než hodnotit současný stav zdravotních systémů v západní Evropě, je důležité sledovat trendy a připravit se na očekávaný vývoj. Všechny evropské zdravotnické systémy se budou muset vyrovnat se stárnutím populace, příchodem nových medicínských postupů a se zvyšujícím se očekáváním obyvatelstva. 

Kromě analýzy zdravotních systémů zúčastněných zemí se delegáti summitu zabývali dalšími klíčovými tématy, souvisejícími s očekávanými změnami zdravotnických systémů. Důraz byl kladen především na integrované komunikační systémy pro zajištění maximální informovanosti pacienta. Podle závěru konference IHS je včasná a intenzivní komunikace rozhodujícím nástrojem při minimalizování obav pacientů z nastávajících nutných změn.

Program | Den 1

Úvodní projev
Tomáš Julínek, senátor, Parlament České republiky

DŮVODY PRO ZMĚNU

Základní pohled na zdravotní systémy v EU
Hermann von Gersdorff, The World Bank, USA

Panel: prezentace typů zdravotních systémů v jednotlivých zemí
Německo: Ralf Mattias Heyder, DKG, The Germany Hospital Federation
Velká Británie: Dave Evans, Durrow
Holandsko: Elin Van der Broek, Edmund Burke Stiftung
Švýcarsko: Robert Springinsfeld, SWICA
Česká republika: Lucie Antošová, IES FSV UK

Výzvy, problémy, obavy ve vztahu ke změně:
vytvoření skupin účastníků podle zaměření a jazyka:
Poskytovatelé, Plátci, Pacientské organizace, Stát a regulátoři, Lékaři

Reporty z jednotlivých skupin

Program | Den 2

DESIGN ZMĚN

Kategorie a kriteria změny
Tomáš Macháček, KlientPRO, Česká republika

Panel:
Německo: Ralf Mattias Heyder, DKG, The Germany Hospital Federation
Velká Británie: Dave Evans, Durrow
Holandsko: Elin Van der Broek, Edmund Burke Stiftung
Švýcarsko: Robert Springinsfeld, SWICA
Česká republika: Tomáš Julínek, Health Reform.cz

Shrnutí změn
Pavel Hroboň, Health Reform.cz, Česká republika

VÝZVY A RIZIKA TRŽNĚ ORIENTOVANÝCH PŘÍSTUPŮ K ŘEŠENÍ

Téma: risk pooling, risk selection, risk shifting, risk contracting
3 paralelní sekce:
Plátce: Sanford Barth, Aetna Inc., USA
Poskytovatel: Pavel Hroboň, Health Reform.cz, Česká republika
Regulátor: Patricia Lynch, Kaiser Permanente, USA

Téma: Konsumerismus a budování loyality zákazníka, volba na trhu, orientace v tržních nabídkách, segmentace trhu, reklama
3 paralelní sekce:
Plátce: Robert Springinsfeld, SWICA, Švýcarsko
Poskytovatel: Marek Potysz, Nemocnice Podlesí, Česká republika
Regulátor: Patricia Lynch, Kaiser Permanente, USA

INFORMAČNÍ NÁSTROJE, INFRASTRUKTURA

Information therapy
Donald Kemper, Healthwise, USA

Disease management jako komunikace a předávání informací
Matt Kelliher, Healthways International, USA

Integrované informační systémy a sdílení dokumentace pacientem
Steve Cole, Kaiser Permanente, USA

Program | Den 3

Shrnutí výstupů z pondělí
James Rice, International Health Summit, USA
Pavel Hroboň, Health Reform.cz, Česká republika
Tomáš Macháček, KLIENT PRO, Česká republika

Strategie změny
James Rice, International Health Summit, USA

Další ročníky

© 2019 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.