Řečníci

« Prague IHS 2018
Prof. MUDr. Giel Nijpels, Ph.D.

Zakladatel, Health Center Hoorn

Nizozemí

Přechod od centrálně řízené léčby diabetu k personalizované medicíně

Giel Nijpels je profesorem na VU University Medical Center v Amsterdamu a zakladatelem Health Center Hoorn. Giel vystudoval medicínu na University of Amsterdam. V roce 1989 byl jedním z iniciátorů Hoorn Study. O sedm let později založil Diabetes Care System West-Friesland, jeden z prvních modelů řízené léčby diabetu v Nizozemí. Giel je profesorem všeobecného lékařství se zaměřením na léčbu diabetu na VU University Medical Center v Amsterdamu. Působí také jako vedoucí několika vědeckých projektů, které se věnují epidemiologii a patofyziologii diabetu 2. typu, prevenci diabetu a programům integrované péče. K výzkumným projektům, ve kterých je Giel angažován, patří projekty DIRECT a Rhapsody (projekty financované Iniciativou pro inovativní medicínu), DIAMANT Study a projekt SPOTLIGHT a SUSTAIN (FP7 and Horizon 2020), které jsou financovány Evropskou unií a jejichž je Giel koordinátorem. Přednáška Giela na Prague International Health Summit 2018 se soustředí na transformaci léčby diabetu z centrálně řízené na individuální.

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2022 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.