Blok I - demo Prague International Health Summit 2016

Ukázka – Zahájení konference