Řečníci

« Prague IHS 2016
Prof. Dr. med. Friedrich Köhler

Vedoucí Centra pro kardiovaskulární telemedicínu, Charité – Universitätsmedizin Berlin

NĚMECKO

Remote management in heart failure patients

Friedrich Köhler je kardiolog a vedoucí Centra pro kardiovaskulární telemedicínu v Charité – Universitätsmedizin Berlin, společném pracovišti dvou berlínských univerzit – Svobodné univerzity a Humboldtovy univerzity. Friedrich se dlouhodobě věnuje rozvoji telemedicíny, v minulosti koordinoval přenos know-how mezi Německem a baltskými státy a vedl několik vědeckých projektů, jejichž cílem bylo vyvinout a otestovat nové telemonitorovací systémy. Od roku 2011 je profesorem kardiovaskulární telemedicíny v Charité. Na Prague International Health Summit 2016 Friedrich mluvil o vzdáleném monitorování pacientů se srdečním selhání z různých úhlů pohledu – představí jeho strukturu, procesy, personál, technologie či výsledky.

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2022 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.