Řečníci

« Prague IHS 2016
James A. Rice, Ph.D., FACHE

Řídící partner, Gallagher Integrated

USA

Zahájení konference

Jim Rice je výkonný ředitel mezinárodní poradenské společnosti Integrated Healthcare Strategies, divize společnosti Gallagher Benefit Services. Jako konzultant se zaměřuje na strategické vedoucí struktury a systémy velkých neziskových poskytovatelů zdravotní péče a systémů integrované péče, budoucnost zdravotní péče a neziskových organizací a rozvoj vedoucích schopností lékařů a lékařských skupin. Jim má bohatou zkušenost se zdravotními systémy po celém světě – v průběhu své kariéry pracoval ve více než 34 zemích, např. před nedávnem působil jako vedoucí rozsáhlého projektu USAID, který byl realizován v Asii, Africe a Latinské Americe. Kromě uvítací řeči Jim prováděl celou konferencí Prague International Health Summit 2016.Anne Johansen působila většinu své kariéry v mezinárodních organizacích jako např. Světová banka, Světová zdravotnická organizace či Evropská komise. V těchto institucích se zaměřovala na témata spojená se zdravím a zdravotní politikou. Také pracovala na dánském ministerstvu zdravotnictví a působila na Bloombergově fakultě veřejného zdraví na americké Univerzitě Johna Hopkinse. Anne je odbornicí na zdravotní politiku, hodnocení výkonnosti zdravotních systémů, chronická onemocnění a možnosti zlepšování kvality. Její prezentace na Prague International Health Summit 2016 byla úzce spojena s její aktuální prací – Anne je v současné době součástí expertního týmu Světové zdravotnické organizace, jehož cílem je hodnotit možnosti a kapacity prevence a kontroly chronických onemocnění ve vybraných evropských zemích.

 

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2022 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.