Blok 2 - Modely integrované péče

Daniel Hodyc - Modely integrované péče - úvod

 

Prague International Health Summit 19 5 2016 web 122 of 380

 

Ron Werft - Vybudování integrovaného systému regionálních nemocnic

 

Prague International Health Summit 19 5 2016 web 135 of 380

 

 

Martin de Villiers - Kontinuální péče o pacienty s nádorovým onemocněním

 

Prague International Health Summit 19 5 2016 web 167 of 380

 

Magor Papp - Model primární péče zaměřený na ochranu zdraví - pilotní projekt v Maďarsku

 

Prague International Health Summit 19 5 2016 web 241 of 380

 

 

Martin Kultan - Program péče o pacienty s diabetem iniciovaný zdravotní pojišťovnou

 

Prague International Health Summit 19 5 2016 web 248 of 380

 

 

Pavla Kiovská, host panelové diskuze

 

Prague International Health Summit 19 5 2016 web 259 of 380

 

Modely integrované péče - panelová diskuze

 

Prague International Health Summit 19 5 2016 web 266 of 380