2. International Health Summit

Téma

Evropské zdravotní systémy: potřeba zásadních změn

Pořadatel

Reforma zdravotnictví – forum.cz

O summitu

Ve dnech 30. 10. – 1. 11. 2005 uspořádalo v Praze sdružení Reforma zdravotnictví – forum.cz mezinárodní zdravotnickou konferenci – 2. ročník International Health Summit . 
Zástupci zdravotních pojišťoven, pacientských organizací, lékaři a ekonomové z 18 zemí světa se shodli na nutnosti zásadních změn ve fungování evropských zdravotních systémů.

Konference, která se konala pod záštitou velvyslance USA v České republice Williama Cabannise a primátora Pavla Béma, vytvořila platformu pro diskuzi špičkových expertů v oblasti reformy zdravotnictví. Přestože účastníci konference zastupovali odlišné zdravotní systémy, během třídenní diskuze dospěli ke konsensu, že více než hodnotit současný stav zdravotních systémů v západní Evropě, je důležité sledovat trendy a připravit se na očekávaný vývoj. Všechny evropské zdravotnické systémy se budou muset vyrovnat se stárnutím populace, příchodem nových medicínských postupů a se zvyšujícím se očekáváním obyvatelstva. 

Kromě analýzy zdravotních systémů zúčastněných zemí se delegáti summitu zabývali dalšími klíčovými tématy, souvisejícími s očekávanými změnami zdravotnických systémů. Důraz byl kladen především na integrované komunikační systémy pro zajištění maximální informovanosti pacienta. Podle závěru konference IHS je včasná a intenzivní komunikace rozhodujícím nástrojem při minimalizování obav pacientů z nastávajících nutných změn.

Program | Den 1

Úvodní projev
Tomáš Julínek, senátor, Parlament České republiky

DŮVODY PRO ZMĚNU

Základní pohled na zdravotní systémy v EU
Hermann von Gersdorff, The World Bank, USA

Panel: prezentace typů zdravotních systémů v jednotlivých zemí
Německo: Ralf Mattias Heyder, DKG, The Germany Hospital Federation
Velká Británie: Dave Evans, Durrow
Holandsko: Elin Van der Broek, Edmund Burke Stiftung
Švýcarsko: Robert Springinsfeld, SWICA
Česká republika: Lucie Antošová, IES FSV UK

Výzvy, problémy, obavy ve vztahu ke změně:
vytvoření skupin účastníků podle zaměření a jazyka:
Poskytovatelé, Plátci, Pacientské organizace, Stát a regulátoři, Lékaři

Reporty z jednotlivých skupin

Program | Den 2

DESIGN ZMĚN

Kategorie a kriteria změny
Tomáš Macháček, KlientPRO, Česká republika

Panel:
Německo: Ralf Mattias Heyder, DKG, The Germany Hospital Federation
Velká Británie: Dave Evans, Durrow
Holandsko: Elin Van der Broek, Edmund Burke Stiftung
Švýcarsko: Robert Springinsfeld, SWICA
Česká republika: Tomáš Julínek, Health Reform.cz

Shrnutí změn
Pavel Hroboň, Health Reform.cz, Česká republika

VÝZVY A RIZIKA TRŽNĚ ORIENTOVANÝCH PŘÍSTUPŮ K ŘEŠENÍ

Téma: risk pooling, risk selection, risk shifting, risk contracting
3 paralelní sekce:
Plátce: Sanford Barth, Aetna Inc., USA
Poskytovatel: Pavel Hroboň, Health Reform.cz, Česká republika
Regulátor: Patricia Lynch, Kaiser Permanente, USA

Téma: Konsumerismus a budování loyality zákazníka, volba na trhu, orientace v tržních nabídkách, segmentace trhu, reklama
3 paralelní sekce:
Plátce: Robert Springinsfeld, SWICA, Švýcarsko
Poskytovatel: Marek Potysz, Nemocnice Podlesí, Česká republika
Regulátor: Patricia Lynch, Kaiser Permanente, USA

INFORMAČNÍ NÁSTROJE, INFRASTRUKTURA

Information therapy
Donald Kemper, Healthwise, USA

Disease management jako komunikace a předávání informací
Matt Kelliher, Healthways International, USA

Integrované informační systémy a sdílení dokumentace pacientem
Steve Cole, Kaiser Permanente, USA

Program | Den 3

Shrnutí výstupů z pondělí
James Rice, International Health Summit, USA
Pavel Hroboň, Health Reform.cz, Česká republika
Tomáš Macháček, KLIENT PRO, Česká republika

Strategie změny
James Rice, International Health Summit, USA

Další ročníky

Ochrana osobních údajů |Zásady používání cookies

© 2023 Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. All Rights Reserved.